หน้าใหม่

 
 
นิยามของคำว่า "บทความ"
 
ข้อความหรือเนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยนำเอาความรู้ ความคิดที่เป็นข้อเท็จจริง
อีกทั้ยังได้มีการแทรกข้อคิดเห็นเชิงวิจารณ์หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย

โดยทั่วไปแล้วบทความจะเป็นงานที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลเชิงวิเคราะห์
 
และภายในเว็บไซต์นี้ ก็ได้รวบรวมเรื่องราวใกล้ตัวมากมายที่ทุกท่านอาจมองข้าม
Visitors: 57,039